ขงจื๊อสอนชีวิต

หลักคำสอนของขงจื้อแต่ละคำสอนถือได้ว่าเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิต ทำให้การใช้ชีวิตของชาวจีนที่ยืดตามหลักของขงจื้อนั้นเป็นไปอย่างมีความสุขสงบทางด้านของจิตใจ ซึ่งคำสอนของขงจื้อมีมากมายนัก

 • อย่าได้เก็บเอาคำวิจารณ์ของคนอื่นมาใส่ใจ แต่จงรับฟังและใช้มันพัฒนาตัวเองดีกว่า และอย่าให้คำพูดของคนอื่น มาตัดสินชะตาชีวิตของเราเอง
 • ทุกสิ่งในโลก 4 อย่าง ที่เงินหาซื้อไม่ได้นั่นก็คือ ความรัก เวลา ชีวิต และมิตราภาพที่แท้จริง
 • การที่เรายอมรับว่าไม่รู้นั้น ก็ถือว่าเป็นความรู้อันประเสริฐแล้ว
 • ไม่คิดถึงความชั่วของคนอื่นในอดีตกาล จึงมีคนโกรธท่านน้อย
 • ความผิดอันเนื่องมาจากการประหยัดนั้นมีน้อยเหลือเกิน
 • เมื่อรักเขาจะไม่ให้กำลังใจเขาได้หรือ เมื่อซื่อสัตย์ต่อเขาจะไม่ตักเตือนสั่งสอนเขาได้หรือ
 • ไม่ต้องเป็นห่วงคนอื่นที่ไม่เข้าใจเรา แต่ต้องเป็นห่วงว่าเราไม่เข้าใจคนอื่นเป็นดี
 • ในการศึกษาค้นคว้าเรื่องต่างๆ ถ้าเอนเอียงไปสุดสายไม่ว่าข้างใดข้างหนึ่ง ก็จะมีแต่ผลเสียฝ่ายเดียวเท่านั้น
 • การอ่านหนังสือโดยไม่ได้คิดค้น การอ่านจะไม่ได้อะไรเลย การคิดค้นโดยไม่ได้อ่านหนังสือ การคิดค้นจะเปล่าประโยชน์
 • ทบทวนเรื่องเก่าและรู้เรื่องใหม่ขึ้นมาอีกก็จะเป็นครูได้
 • หากยังปรนนิบัติคนที่มีชีวิตไม่เป็น จะปรนนิบัติเซ่นไหว้เทพเจ้ากับผีได้อย่างไร
 • ชอบเอาสองคนมาเปรียบเทียบกันว่าใครดีกว่าใคร เธอคิดว่าตัวเองเก่งพอแล้วหรือ สำหรับเราไม่มีเวลาว่างพอมาทำเช่นนั้น
 • อย่ามัวค้นหาความผิดพลาดของตัวเอง จงมองหาหนทางแก้ไขและอย่ากลัวที่จะนั่งหยุดพักเพื่อคิดและตั้งสติให้ดี
 • ผู้ชนะไม่เคยลาออก และผู้ที่ลาออกก็ไม่เคยชนะ
 • เราทุกคนเข้าใจชีวิตเมื่อมองย้อนหลังเท่านั้น แต่เราต้องดำเนินชีวิตไปข้างหน้าต่อไป
 • หากยังปรนนิบัติคนที่มีชีวิตไม่เป็น จะปรนนิบัติเซ่นไหว้เทพเจ้ากับผีได้อย่างไร
 • การมีชีวิตอยู่นานเท่าใดมิใช่สิ่งสำคัญ แต่สิ่งสำคัญก็คือ เราจะมีชีวติอยู่อย่างไร
 • ไม่มีสิ่งใดช่วยให้คุณได้เปรียบคนอื่น มากเท่ากับการควบคุมอารมณ์ให้สงบนิ่งอยู่ตลอดเวลา ในทุกสถานการณ์
 • เวลาเพียงแค่ 1 นาทีที่คุณโกรธ เท่ากับคุณได้สูญเสีย 60 วินาทีแห่งความสงบในจิตใจไปแล้ว จงจำเอาไว้ว่า ความอดทนคือเพื่อนสนิทของสติปัญญา
 • สิ่งที่เราไม่ชอบ ก็จงอย่าทำกับคนอื่น
 • อย่ากลัวที่จะนั่งหยุดพักเพื่อคิด

ปรัชญาสำนักขงจื่อก็เหมือนระบบความคิดอื่น ที่มีปัญหาในการตีความและการประมวลสร้างความเข้าใจอย่างเป็นระบบบทเรียบเรียงนี้เพียงแต่เน้นส่วนที่เป็นพื้นฐานความคิด และคัดเลือกประเด็นสำคัญ ให้การขัดเกลาตนการเปลี่ยนแปลงและสืบทอดจารีตค่ะ