Menu Close

Tag: เดลิเวอรี

สั่งอาหารเดลิเวอรี่อย่างไรให้ปลอดภัยจากโรคติดต่อ

เมื่อมีโรคระบาดเกิดขึ้น ผู้คนก็มักจะระมัดระวังตัวกันมากขึ้น หลายคนเลือกที่จะไม่ออกจากบ้านเพื่อลดโอกาสเสี่ยงการติดเชื้อ ซึ่งหนึ่งในสิ่งที่ทำก็คือการเลือกสั่งของสั่งอาหารเดลิเวอรี่ ทั้งอาหารพร้อมทาน ของสด ของแห้ง แทน เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ตัวเองนั้นต้องไปพบเจอผู้คน วันนี้เราจึงมีบทความ สั่งอาหารเดลิเวอรี่อย่างไรให้ปลอดภัยจากโรคติดต่อ มาฝากทุกคนกัน เพราะสิ่งที่เราคิดว่าปลอดภัย จริงๆอาจจะไม่ได้ปลอดภัยขนาดขนาดนั้น ต่อให้เราสั่งเดลิเวอรี่ แต่ก็ควรรู้ข้อควรระวังไว้ด้วย การป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จากการสั่งอาหารแบบเดลิเวอรี่เน้นใน 4 กลุ่มใหญ่ ได้แก่ กลุ่มที่ 1 ผู้ประกอบการที่จัดบริการอาหารในรูปแบบเดลิเวอรี…