Menu Close

Tag: ทำงาน

ทริค ทำงานให้เสร็จเร็วๆ ในเวลาสั้นๆ

หากเราเป็นคนที่ทำงานประจำนั้น เราจะมีเวลากำหนดในการทำงานอยู่แล้ว อยู่ในช่วงเวลา 8 ชั่วโมง แต่จะทำงานจริงกี่ชั่วโมงนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งแต่เราสามารถกำหนดเวลาของตัวเองได้ให้งานเสร็จภายในเวลาที่กำหนด เพราะยังไงแล้วพอสิ้นเดือนเราก็ได้รับเงินเดือนปกติ แต่หากเป็นการทำงานส่วยตัวล่ะ  โดยเฉพาะงานส่วนตัวที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ หรือต้องอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์ ในเวลา 8 ชั่วโมง หากไม่วางแผนให้ดี ก็ยากที่จะทำงานให้เสร็จตามแผน เพราะมีสิ่งดึงความสนใจหลายอย่างมาก Facebook, youtube ฯลฯ วิธีการทำงานให้ได้งาน และเสร็จเร็ว ไม่จำเป็นต้องใช้เวลานานมากนักในเวลาไม่กี่ชั่วโมงก็สามารถทำงานให้สำเร็จได้ หากปฏิบัติตามนี้ จัดสถานที่ทำงานให้เป็นสัดส่วน อย่าเปลี่ยนที่ทำงาน…