Menu Close

Category: บทความ

ใครคือคนที่สำคัญที่สุด.

 จริงๆตัวเราก็สำคัญมาก พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่า นัตถิ อัตตะ สะมัง เปมัง แปลว่า “รักใดเล่าจะเท่ารักตน” หรือถ้ามีใครบอกว่า พ่อแม่ก็สำคัญที่สุดนั้นก็ถูกเช่นกัน เพราะคงไม่มีใครคนไหนเกิดมาจากก่อไผ่ทุกคนนั้นต้องมีที่มาไปเสมอ สำนวนที่ว่าเกิดมาจากก่อไผ่ คงมีแต่ในสมัยพระนางยอพระกลิ่น สมันละครจักรๆ วงศ์ เท่านั้น แม้ว่าพ่อแม่ก็สำคัญมากแต่ในที่นี้อาตมภาพต้องเน้นไปที่คนที่เราปฎิสัมพันธ์ด้วย   คนที่สำคัญที่สุดคือ “ คนที่อยู่ตรงหน้าเรา “ ทำไมคนที่อยู่ตรงหน้าเราจึงสำคัญที่สุด ก็เพราะมนุษย์เรานั้นพบเจอกันไม่บ่อยนัก ในชีวิตนี้มนุษย์ที่มาปฎิสัมพันธ์กันเหมือนไม้สองท่อน…

ขงจื๊อสอนชีวิต

หลักคำสอนของขงจื้อแต่ละคำสอนถือได้ว่าเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิต ทำให้การใช้ชีวิตของชาวจีนที่ยืดตามหลักของขงจื้อนั้นเป็นไปอย่างมีความสุขสงบทางด้านของจิตใจ ซึ่งคำสอนของขงจื้อมีมากมายนัก อย่าได้เก็บเอาคำวิจารณ์ของคนอื่นมาใส่ใจ แต่จงรับฟังและใช้มันพัฒนาตัวเองดีกว่า และอย่าให้คำพูดของคนอื่น มาตัดสินชะตาชีวิตของเราเอง ทุกสิ่งในโลก 4 อย่าง ที่เงินหาซื้อไม่ได้นั่นก็คือ ความรัก เวลา ชีวิต และมิตราภาพที่แท้จริง การที่เรายอมรับว่าไม่รู้นั้น ก็ถือว่าเป็นความรู้อันประเสริฐแล้ว ไม่คิดถึงความชั่วของคนอื่นในอดีตกาล จึงมีคนโกรธท่านน้อย ความผิดอันเนื่องมาจากการประหยัดนั้นมีน้อยเหลือเกิน เมื่อรักเขาจะไม่ให้กำลังใจเขาได้หรือ เมื่อซื่อสัตย์ต่อเขาจะไม่ตักเตือนสั่งสอนเขาได้หรือ ไม่ต้องเป็นห่วงคนอื่นที่ไม่เข้าใจเรา แต่ต้องเป็นห่วงว่าเราไม่เข้าใจคนอื่นเป็นดี ในการศึกษาค้นคว้าเรื่องต่างๆ…