วิธีมัดใจให้พนักงานอยู่กับองค์กรไปนานๆ 5 วิธี

      ทุกวันนี้ตามองค์กรต่างๆ ก็อยากได้พนักงานที่ดี พนักงานที่เก่ง เมื่อองค์กรของพวกเขาเหล่านั้นพบเจอกับพนักงานดีๆ แล้ว พวกเขาก็ไม่อยากที่จะต้องเปลี่ยนพนักงานใหม่บ่อยๆ เพราะพนักงานที่ดี ที่เก่งนั้นไม่ได้หาง่ายนัก องค์กรจึงจำเป็นที่จะต้องดูแลเทคแคร์พนักงานที่มีความเหมาะสมกับองค์กรบ้าง และสิ่งที่ยากกว่าก็คือการมัดใจพนักงานเหล่านั้นให้อยู่กับองค์กรไปนานๆ เราจึงได้จัดทำบทความที่นำเสนอหลักการ 5 R’s ที่จะมาช่วยรักษาความสัมพันธ์ของพนักงานให้อยู่กับองค์กรไปนานๆ 5 R’s วิธีมัดใจให้พนักงานอยู่กับองค์กรไปนานๆ 5 วิธี จะมีอะไรบ้าง มาดูกันเลย

วิธีมัดใจพนักงาน 5 วิธี

1.Respect – เคารพในการตัดสินใจ
      แจ็ค หม่า (Jack Ma) เคยกล่าวไว้ว่า “โลกนี้จำไม่ได้หรอกว่าคุณพูดอะไรไป แต่จะไม่ลืมสิ่งที่คุณทำ” พนักงานในองค์กรก็เหมือนกัน ถ้าคุณปฏิบัติกับเขาดีเคารพในการตัดสินใจของเขา หรือชื่นชมในผลงาน จะทำให้เขารู้สึกประทับใจ และสร้างความรู้สึกที่ดีต่อองค์กร

2. Responsibility – ความรับผิดชอบ
      การมอบหมายงานที่มีความสำคัญต้องใช้ความรับผิดชอบเป็นวิธีที่จะทำให้พนักงานรู้สึกว่าหัวหน้างาน หรือองค์กรไว้วางใจ เชื่อมั่นในความสามารถของเขา และยังเป็นโอกาสที่จะใช้เป็นตัวชี้วัดในการเลื่อนตำแหน่งได้อีกด้วย

3. Revenue-sharing – ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุน
      การทำงานประจำนั้นก็คือการที่พนักงานของเรา ลงทุนในองค์กรโดยคาดหวังว่าจะมีอนาคตที่ดี ซึ่งในหลายๆองค์กร มีการมอบหุ้นให้พนักงานที่มีการทำงานมาเป็นระยะเวลาหนึ่ง หรือเรียกว่า Employee stock ownership plan (ESOP) ทำให้เขารู้สึกว่านี้คือองค์กรของเขา และอยากร่วมพัฒนาต่อไป หรือจะเป็นโบนัสหากทำงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ก็ได้

4. Reward – รางวัล
      การที่พนักงานทำงานได้ดีมีประสิทธิภาพบางครั้งก็หวังที่จะได้รางวัลพิเศษบางซึ่งรางวัลในที่นี้ไม่ใช่แค่รางวัลที่เป็นเงินแต่อาจจะเป็นของที่มูลค่าทางใจ เช่น นาฬิกา พาไปเลี้ยงข้าว หรืออาจจะเป็นการ์ดอวยพรที่เขียนด้วยลายมือ นอกจากจะทำให้พนักงานมีความรู้สึกดีๆ แล้วยังสร้างวัฒนธรรมที่ดีให้กับองค์กรอีกด้วย

5. Relaxation Time – เวลาพักผ่อน
      เรื่องสุดท้ายที่สำคัญที่สุดคือเวลาพักผ่อน การที่พนักงานจะทำงานได้ดี หรือทำให้ได้ใจพนักงานที่ทำงานได้ดีนั้น องค์กรควรมีจำนวนวันหยุดที่เพียงพอให้กับพนักงาน เช่น วันลาพักร้อน ลาป่วย และควรมีช่วงเวลาที่ให้ได้พักระหว่างวัน (Mini-break) หรือกิจกรรมที่ให้พนักงานได้ผ่อนคลาย (Team-building activities) เพื่อให้ผ่อนคลายและสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Productive)

สรุป
      จากทั้ง 5 ข้อที่ได้กล่าวมานี้ เราเชื่อว่าอาจจะมีบางองค์กรเริ่มทำแล้ว แต่สิ่งที่ควรมีเพิ่มเติมมากกว่า วิธีมัดใจให้พนักงานอยู่กับองค์กรไปนานๆ 5 วิธี ก็คงจะเป็นความเข้าใจสิ่งที่พนักงานแต่ละคนต้องการ ต้องเข้าใจว่าพนักงานแต่ละคนนั้นไม่เหมือนกัน ซึ่ง วิธีมัดใจให้พนักงานอยู่กับองค์กรไปนานๆ 5 วิธี ของเรานั้นเป็นเพียงแนวทางที่อยากให้หลายๆองค์กรนั้นนำไปปรับใช้ตามความเหมาะสม